Zmena fakturačných údajov

Dátum pridania: 27.04.2020

Chceli by sme informovať našich obchodných partnerov o zmene fakturačných údajov a bankového spojenia. Nové údaje sú:


MOGER s.r.o.

IČO: 47005891

DIČ: 2023688953

IČ DPH: SK2023688953

Sídlo: 155, 958 43 Krásno


Bankové spojenie:

IBAN: SK38 0900 0000 0051 3616 8331

SWIFT: GIBASKBX