PRACÍ PRACH REX COLOR 50 PD

PRACÍ PRACH REX COLOR 50 PD

13,44€
Bez DPH: 11,20€
Kód produktu: CAN 5120-005-000-50
Dostupnosť: Skladom
Výrobca: Canis
Popis

Prášok na pranie farebnej bielizne.


Upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte na vlnené a hodvábne tkaniny. Po ručnom praní si dôkladne opláchnite ruky vodou a ošetrite vhodným kozmetickým krémom. Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí očí ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.


Zloženie: 5-15% aniónové povrchovo aktívne látky, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, polykarboxyláty, fosfonáty, zeolity, Enzýmy, Parfém.


Signálne slovo (CLP) : Varovanie

Štandardná veta o nebezpečnosti ( CLP ): H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí


Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie ( CLP ): P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku

                                                          P102 Uchovávajte mimo dosahu detí

                                                          P280 Používajte ochranné okuliare

                                                          P305+P351 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou

                                                          P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

Hodnotenia (0)

Napísať hodnotenie

Prosím, prihláste sa alebo sa registrujte, ak chcete hodnotiť